جمعیت هلال احمر استان لرستان

یکشنبه 10 مهر 1401
برگزاری اولین دوره تخصصی پایه اصول پیمایش و ناوبری در عملیات جستجو و نجات در شهرستان کوهدشت

برگزاری اولین دوره تخصصی پایه اصول پیمایش و ناوبری در عملیات جستجو و نجات در شهرستان کوهدشت

معاونت آموزش و پژوهش استان لرستان از برگزاری دوره تخصصی اصول پیمایش و ناوبری در عملیات جستجو و نجات ویژه 30 نفر از نجاتگران به میزبانی جمعیت هلال احمر شهرستان کوهدشت خبر داد.