جمعیت هلال احمر استان لرستان

دوشنبه 18 اسفند 1399
نجات جان راننده گرفتار در سیم های برق فشار قوی
نجات جان راننده گرفتار در سیم های برق فشار قوی

نجات جان راننده گرفتار در سیم های برق فشار قوی

صارم رضایی مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان ازنجات جان راننده گرفتار در سیم های برق فشار قوی توسط نیروهای امدادی شرکت برق و هلال احمر خبر داد.